01/03/2021 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh xuôi em vẫn trông chừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 16:33

 

Anh xuôi em vẫn trông chừng
Trông mây, mây tản, trông rừng, rừng xanh
Anh xuôi em đứng cửa ngăn
Hai hàng nước mắt chảy quanh má hồng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh xuôi em vẫn trông chừng