24/07/2024 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợt nhớ thơ cụ Nguyễn

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/06/2021 10:55

 

Nguyễn Du
từng
nói mù sương
Cũng
mang một vẻ vô thường như ai…
Nguyễn Du
nói
sẽ có ngày
Sương tan đầu ngõ
thì
mây cuối trời (*)

Quê hương
đã
quá rã rời
Đôi bờ thế kỷ chìm trôi ngỡ ngàng!
Ngày
bên tai chỉ dối gian
Đêm
lần trang sử...
lệ
chan mắt sầu!

Thời xưa
người
mộng công hầu
Mang
gươm khanh tướng
chém
đầu thị phi
Ngàn năm sử sách
còn ghi
Đá rêu xanh
chốn
biên thuỳ
nhớ tên

Hỏi em:
làm sao anh quên?
Giữa
ngày non nước
vang rền tiếng than!
Hỏi ai xây mộng tham tàn

mua được
mảnh trăng vàng
(của) cuội không?
(*) Thơ Nguyễn Du:
“Trời còn có bữa hôm nay
Vén sương đầu ngõ, tan mây cuối trời”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Chợt nhớ thơ cụ Nguyễn