07/08/2020 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai mươi hăm mốt chẳng chầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:09

 

Hai mươi hăm mốt chẳng chầy,
Của cao bằng núi không tày sớm con.
Của cao bằng núi bằng non,
Không bằng sớm vợ, sớm con lúc này.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai mươi hăm mốt chẳng chầy