14/04/2024 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên kỳ 2
臨江仙其二

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Đồng vào 23/02/2009 05:15

 

Nguyên tác

斗草階前初見,
穿鍼樓上曾逢。
羅裙香露玉釵風,
靚妝眉沁綠,
羞臉粉生紅。

流水便隨春遠,
行雲終與誰同。
酒醒長恨錦屏空,
相尋夢裏路,
飛雨落花中。

Phiên âm

Đấu thảo giai tiền sơ kiến,
Xuyên châm lâu thượng tằng phùng.
La quần hương lộ ngọc thoa phong.
Tịnh trang mi thấm lục,
Tu kiểm phấn sinh hồng.

Lưu thuỷ tiện tuỳ xuân viễn,
Hành vân chung dữ thuỳ đồng.
Tửu tinh trường hận cẩm bình không.
Tương tầm mộng lý lộ,
Phi vũ lạc hoa trung.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đấu cỏ trước thềm sơ ngộ,
Xuyên kim trên gác tương phùng.
Quần là gió thoảng ngọc thoa rung.
Mực tô mày thấm biếc,
Mặt thẹn phấn sinh hồng.

Nước chảy rồi theo xuân khuất,
Mây trôi sẽ với ai cùng.
Men phai nghĩ giận ngọc bình phong.
Tìm nhau trên lối mộng,
Hoa rụng bóng mưa lồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Lâm giang tiên kỳ 2