02/12/2022 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi Hưng Tông tả chân vịnh
崔興宗寫真詠

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 10:42

 

Nguyên tác

畫君少年時,
如今君已老。
今時新識人,
知君舊時好。

Phiên âm

Hoạ quân thiếu niên thì,
Như kim quân dĩ lão.
Kim thì tân thức nhân,
Tri quân cựu thì hảo.

Dịch nghĩa

Đã vẽ cho em bức hình hồi em còn ít tuổi,
Nay em đã già rồi.
Những người đang quen biết em,
Hẳn là sẽ thích thú khi coi hình em thời xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẽ em hồi ít tuổi
Nay em đã già rồi
Những người em quen biết
Hẳn thích thú khi coi
Thôi Hưng Tông là em họ và cũng là một bạn thơ của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thôi Hưng Tông tả chân vịnh