22/05/2024 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá cố Lạc Thành
過故洛城

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/06/2014 21:54

 

Nguyên tác

故城門外春日斜,
故城門裏無人家。
市朝欲認不知處,
漠漠野田空草花。

Phiên âm

Cố thành môn ngoại xuân nhật tà,
Cố thành môn lý vô nhân gia.
Thị triêu dục nhận bất tri xứ,
Mạc mạc dã điền không thảo hoa.

Dịch nghĩa

Phía ngoài cổ thành nắng xuân đang tàn,
Phía trong cổ thành không có người và nhà cửa.
Muốn tìm các dấu tích mà không biết nơi nào nữa,
Tất cả chỉ còn là khu đất khô cằn với toàn là hoa cỏ dại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng xuân đang xế ngoài thành
Bên trong người vắng lặng thinh không nhà
Ủy ban muốn nhận không ra
Toàn là cỏ dại như là đồng hoang
Lạc Thành là tên thành cổ, đất cũ nay nằm phía đông thành phố Bạch Mã, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Quá cố Lạc Thành