29/05/2023 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầu vồng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/05/2021 06:20

 

Ngõ quê bừng mống cụt,
bảy màu ôm đầy tay!
Giờ nhà cao phố chật,
cầu vồng đâu về đây!
Thanh Trì 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Cầu vồng