30/09/2020 22:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liên nhật âm vũ ngẫu thư

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 21:24

 

Phiên âm

Dương xuân tam nguyệt vũ thốc thốc
Nông phu đắc vũ như đắc ngọc
Thánh từ tiêu hãn niệm dân y
Cung lịch giao nguyên tuân cửu cốc
Xích Đằng giang thượng trú lâu thuyền
Phương hỷ tứ dã ký chiêm túc
Hoà thử đạo lương tề phát sinh
Kim niên hành xướng phong niên khúc

Dịch nghĩa

Tháng ba trời xuân ấm áp, mưa mau chi chít
Nông dân được mưa như được ngọc
Lòng nhân từ của thánh hoàng sớm khuya nghĩ đến chỗ dựa của dân
Thân hành đi ra đồng ruộng thăm hỏi đến tình hình lúa má
Nhà vua đậu thuyền lầu trên sông Xích Đằng
Đang vui mừng bốn phía đồng ruộng đã đủ nước
Lúa má hoa màu đều nảy sinh
Năm nay rồi sẽ hát khúc hát năm được mùa

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng ba ấm áp mưa dóc dóc
Nông dân được mưa như được ngọc
Thánh hoàng nghĩ đến dân tựa nương
Nhân ra ruộng đồng thăm ngũ cốc
Thuyền lầu đến đậu sông Xích Đằng
Đang mừng đồng nội mưa sung túc
Hoa màu lúa má đều nảy sinh
Năm nay được mùa vang ca khúc
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Liên nhật âm vũ ngẫu thư