07/12/2022 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CLXVI (Nghiêm trang mà lại bất cần)
CLXVI (Impérieux mais indolent)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/09/2022 14:35

 

Nguyên tác

Impérieux mais indolent,
Tu parcours durement la vie,
Ayant jadis connu l’envie
De rêver, d’un cœur triste et lent.

Mais, comme un lutteur qu’on offense,
Tu repousses d’un brusque élan
Ces noblesses de ton enfance;
Ton œil est froid et vigilant.

— Puissé-je, mourir en brûlant!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nghiêm trang mà lại bất cần,
Anh mang kiếp sống muôn phần gian nan,
Đã từng mộng ước dệt đan
Để mơ, với trái tim man mác buồn.

Như đô vật bị khinh thường,
Anh xô ra vội thật đường đột thay
Mang hồn quý tộc thơ ngây;
Mắt anh lạnh giá và say đắm nhìn.

- Cho em, chết cháy trong tình!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CLXVI (Nghiêm trang mà lại bất cần)