18/10/2021 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em tôi đọc báo

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2011 08:05

 

Cho Mì ba tháng tuổi

Em nằm trong nôi
Khóc la đòi mẹ
Chị nhoẻn miệng cười
Dỗ dành em bé

Nhưng em đâu chịu
Vẫn khóc vẫn la
Chị cầm tờ báo
Đưa lại đưa qua

Em cười tít mắt
Chân đạp liên hồi
Hình như màu sắc
Làm cho em cười

Và những bài báo
Lần lượt lật qua
Em tôi nhìn đọc
Toàn là âm A.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Em tôi đọc báo