09/02/2023 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hội thảo về sông Mê Kông

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 29/10/2016 17:02

 

Sông Mê Kông hạ du[1] cùng họp
Băng Cốc thu, quốc tế gặp nhau
Sinh vật nhiều dạng sông khúc khuỷu
Hợp nhau chăng thuỷ điện tranh đầu
Hai bờ dân ở đất khô ướt
Trăm mấy hồ đong nước thiếu đâu?
Tiếp với sông Lan Thương từ cổ
Chảy dài một mạch mãi mai sau.
Hội thảo về sông Mê Kông tại Băng Cốc, 6-9/9/2016.

[1] Hạ du sông Mê Kông chảy qua Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Phần thượng du sông Mê Kông thuộc Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Hội thảo về sông Mê Kông