09/07/2020 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tấn Xương đình văn kinh cầm
宿晉昌亭聞驚禽

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 08:18

 

Nguyên tác

羈緒鰥鰥夜景侵,
高窗不掩見驚禽。
飛來曲渚煙方合,
過盡南塘樹更深。
胡馬嘶和榆塞笛,
楚猿吟雜橘村砧。
失群掛木知何限,
遠隔天涯共此心。

Phiên âm

Ky tự quan quan dạ cảnh xâm,
Cao song bất yểm kiến kinh cầm.
Phi lai khúc chử yên phương hợp,
Quá tận nam đường thụ cánh thâm.
Hồ mã tê hoà Du tái địch,
Sở viên ngâm tạp Quất thôn châm.
Thất quần quải mộc tri hà hạn,
Viễn cách thiên nhai cộng thử tâm.

Dịch nghĩa

Lòng lữ khách man mác trong đêm lan dần
Cửa sổ cao không đóng, thấy con chim e sợ
Bay qua bãi sông quanh co, khói vừa phủ kín
Vượt đến ao nam, cây càng rậm rạp
Ngựa Hồ hoà với tiếng sáo ải Du
Vượn Sở hú lẫn với tiếng chày giặt áo thôn Quất
Lạc đàn nương cây biết đến bao giờ thôi
Ta cũng mang tấm lòng ấy ở nơi chân trời xa cách

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lữ khách đêm thâu dạ sắt se
Cửa cao chẳng đóng thấy chim e
Bay về bến ngoặt sương mù toả
Qua đến ao nam cây rậm che
Sáo ải ngựa Hồ xen lẫn vọng
Chày quê vượn Sở nhịp hoà nghe
Lạc bầy nương cội lênh đênh mãi
Lưu lạc lòng ta cũng rụt rè
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Túc Tấn Xương đình văn kinh cầm