27/01/2022 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề mai hoa mỹ nhân đồ
題梅花美人圗

Tác giả: Vương Ngạn Hoằng - 王彥泓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 20:20

 

Nguyên tác

欲尋春信苦無因,
行遇梅花却怨春。
妾貌與花俱似玉,
可憐不見隴頭人。

Phiên âm

Dục tầm xuân tín khổ vô nhân,
Hành ngộ mai hoa tức oán xuân.
Thiếp mạo dữ hoa câu tự ngọc,
Khả liên bất kiến Lũng Đầu nhân[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Muốn tìm tin tức của xuân,
Gặp hoa mơ lúc còn đang buồn rầu.
Mặt hoa da ngọc thiếp đây,
Tiếc không gặp khách Lũng Đầu hận thay.
[1] Chỉ người thơ Phạm Diệp 範曄, bạn của Lục Khải 陸凱. Lục Khải bẻ cành hoa mơ nhờ sứ trạm đem lên Lũng Đầu tặng Phạm Diệp. Mai hoa mỹ nhân trong bài tiếc rằng trong đời cô không gặp được người như Phạm Diệp, Lục Khải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Ngạn Hoằng » Đề mai hoa mỹ nhân đồ