18/10/2021 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bỡn cô tiểu ngủ ngày

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Ngọc Liên Thanh - 玉 連 青 vào 03/10/2008 22:46

 

Ôm tiu[1], gối mõ ngáy khò khò,
Gió lọt phòng thiền mát mẻ cô.
Then cửa từ bi cài lỏng cánh,
Nén hương tế độ đốt đầy lò.
Cá khe lắng kệ đầu hi hóp,
Chim núi nghe kinh cổ gật gù.
Nhắn bảo chúng sinh như muốn độ,
Sẽ quỳ, sẽ niệm, sẽ nam mô.
Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
[1] Nhạc cụ bằng đồng hình cái bát úp, thường dùng khi lễ bái, đánh cùng với cái cảnh. Thơ Hồ Xuân Hương có câu “Khi cảnh, khi tiu, khi chũm choẹ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Bỡn cô tiểu ngủ ngày