17/06/2024 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành Tây bi phiếm chu
城西陂泛舟

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/11/2008 03:26

 

Nguyên tác

青蛾皓齒在樓船,
橫笛短簫悲遠天。
春風自信牙檣動,
遲日徐看錦纜牽。
魚吹細浪搖歌扇,
燕蹴飛花落舞筵。
不有小舟能蕩槳,
百壺那送酒如泉?

Phiên âm

Thanh nga[1] hạo xỉ[2] tại lâu thuyền,
Hoành địch đoản tiêu[3] bi viễn thiên.
Xuân phong tự tín nha tường[4] động,
Trì nhật[5] từ khan cẩm lãm[6] khiên.
Ngư xuy tế lãng dao ca phiến[7],
Yến xúc phi hoa lạc vũ diên[8].
Bất hữu tiểu chu năng đãng tương,
Bách hồ na tống tửu như tuyền?

Dịch nghĩa

Mày xanh răng trắng ở lâu thuyền
Sáo thổi ngang, ống tiêu ngắn nghe buồn tận trời xa
Gió xuân tự tin lay động tường ngà
Mặt trời chậm xuống từ từ ngắm nhìn dây đọi trên thuyền
Cá phun bọt sóng lăn tăn quạt ca
Chim én đậu xuống trên hoa bay múa trước bàn tiệc
Nếu không có chiếc thuyền nhỏ đong đưa chèo
Một trăm bầu rượu làm sao mà mời uống được như nước suối

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mày xanh răng trắng ruổi thuyền ra
Sáo ngắn tiêu dài não dặm xa
Ngày muộn, ngắm nhìn dây buộc gấm
Gió xuân, lay động cột buồm ngà
Quạt ca gờn gợn kình phun sóng
Tiệc múa tơi bời én dẫm hoa
Ví chẳng thuyền con chèo nhẹ nhẹ
Trăm bầu như suối rượu chan hòa
(Năm 754)

Thành Tây bi còn gọi là Mỹ Bi 渼陂, tại phía tây thành Hộ Huyện khoảng hơn 1 dặm, đời Đường là nơi ngâm vịnh của nhiều thi nhân.

[1] Thời xưa phụ nữ dùng màu xanh để vẽ lông mày.
[2] Răng trắng. "Thanh nga hạo xỉ" thường được dùng để chỉ mỹ nhân.
[3] Phiếm chỉ nhạc khí.
[4] Cột buồm có trang trí bằng ngà voi.
[5] Ngày xuân.
[6] Dây thuyền bằng gấm, ý nói hoa mỹ.
[7] Ý nói bóng người ca nữ dưới nước dao động tựa như cá đang hát.
[8] Cánh hoa do chim én đậu mà rơi vào trong chiếu ở trên thuyền. Sách "Liệt tử" có chuyện đàn cho cá chim ca múa, hai câu ám chỉ ý này, muốn nói ca múa trên thuyền vui vẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thành Tây bi phiếm chu