02/12/2022 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người xa

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 16:57

 

Ngỡ như anh vừa cười nói đâu đây
Chơi với cháu và tưới cây
Thơ thù tạc với bạn bè hưu trí
Dõi khuất chân trời cánh nhạn bay...

Cuộc đời như trăng rằm bỗng khuyết đi một nửa
Sông kia gãy một nhịp cầu
Dây đàn đứt giữa chừng câu hát
Âm dương cách trở
Biết tìm đâu?
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Người xa