17/09/2021 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chú bò tìm bạn

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2006 15:57

 

Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình, ngỡ ai
Bò chào: - “Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!”

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười nhoẻn miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò” tìm gọi mãi...
Nguồn:
1. Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970
2. Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975
2. SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Chú bò tìm bạn