31/03/2023 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tưởng nhớ bạn
Памяти друга

Tác giả: Anna Akhmatova - Анна Ахматова

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2018 07:19

 

Nguyên tác

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку, и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Ngày chiến thắng dìu dịu sương mai
Bình minh lên ánh hồng rực đỏ
Bên ngôi mộ không tên, người quả phụ
Bàn tay xuân muộn màng đặt nhẹ lên vai
Nàng quỳ gối, chẳng vội vàng đứng dậy
Tay vuốt ve những ngọn cỏ mềm
Đặt con bướm từ vai lên mặt đất
Bông bồ công anh nở những đoá đầu tiên
1945
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna Akhmatova » Tưởng nhớ bạn