23/10/2021 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man - Hoàng Hạc lâu
菩薩蠻-黃鶴樓

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 02:18

 

Nguyên tác

茫茫九派流中國,
沉沉一線穿南北。
煙雨莽蒼蒼,
龜蛇鎖大江。

黃鶴知何去?
剩有遊人處。
把酒酹滔滔,
心潮逐浪高!

Phiên âm

Mang mang cửu phái lưu Trung Quốc,
Trầm trầm nhất tuyến xuyên nam bắc.
Yên vũ mãng thương thương,
Quy, Xà toả đại giang.

Hoàng hạc tri hà khứ?
Thặng hữu du nhân xứ.
Bả tửu lỗi thao thao,
Tâm triều trục lãng cao!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Chín dòng cuồn cuộn xuôi Trung Quốc
Một đường thăm thẳm xuyên nam bắc
Mưa khói phủ mênh mang
Quy, Xà khoá Đại Giang

Hoàng hạc về đâu tá?
Chốn khách du còn đó
Rượu tưới thác ào ào
Triều lòng vượt sóng cao!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Bồ tát man - Hoàng Hạc lâu