15/04/2021 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 13. Hồ Đắc Bích

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:08

 

Tao ông vân viễn nghĩ như hà
Bất tử tinh thần tại Bút hoa
Văn thái tặng di kim nhật hậu
Thi tình thế hợp cổ nhân đa
Ám thôi cô hạc minh hàn nguyệt
Trực bức cao thu lạc vãn hà
Liệu đắc Tố như phùng địa hạ
Nhất ban hào dật lưỡng quan ma.
Bài đề từ của Hồ Đắc Bích, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 13. Hồ Đắc Bích