02/12/2022 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đáp chư thiếu niên
戲答諸少年

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 10:28

 

Nguyên tác

顧我長年頭似雪,
饒君壯歲氣如雲。
朱顏今日雖欺我,
白髮他時不放君。

Phiên âm

Cố ngã trường niên đầu tự tuyết,
Nhiêu quân tráng tuế khí như vân.
Chu nhan kim nhật tuy khi ngã,
Bạch phát tha thì bất phóng quân.

Dịch nghĩa

Hãy coi ta, năm tháng dài đã làm đầu ta trắng như tuyết,
Các cháu đang ở tuổi mới lớn cường tráng, khí huyết như mây trời.
Nay những người dung nhan hồng hào coi như đang lấn lướt ta,
Nhưng sẽ tới lúc tóc bạc không bỏ qua một ai trong các cháu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm tháng dài đầu ta tuyết trắng
Các cháu đây cường tráng như mây
Da hồng đang lấn ta đây
Tóc xanh chẳng thoát có ngày bạc phơ
Ngoài bài này, Bạch Cư Dị còn viết bài Thiếu niên vấn, mục đích khuyên thiếu niên nên kính trọng người cao tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hí đáp chư thiếu niên