24/10/2021 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây khô chưa dễ mọc chồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Hoa Phong Lan vào 05/11/2007 15:17

 

Cây khô chưa dễ mọc chồi,
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta.
Non xanh[1] bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết[2] hoá ra bạc đầu.
Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005
[1] Chỉ cha mẹ.
[2] Ở đây là cách nói ẩn dụ chỉ sự gian nan, vất vả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây khô chưa dễ mọc chồi