25/06/2024 11:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Lăng dạ biệt Vương Bát viên ngoại
巴陵夜別王八員外

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2008 22:51

 

Nguyên tác

柳絮飛時別洛陽,
梅花發後到三湘。
世情已逐浮雲散,
離恨空隨江水長。

Phiên âm

Liễu nhứ phi thì biệt Lạc Dương[1],
Mai hoa phát hậu đáo Tam Tương[2].
Thế tình dĩ trục phù vân tán,
Ly hận không tuỳ giang thuỷ trường.

Dịch nghĩa

Khi hoa liễu bay, tôi dời Lạc Dương,
Đến khi tôi tới Tam Tương thì hoa mai đã tàn rồi.
Tình đời mau phai nhạt như đám mây trôi,
Nhưng tình cảm lúc biệt ly thì còn mãi như dòng sông.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Liễu hoa bay biệt Lạc Dương
Mai tàn sen nở Tam Tương đến rồi
Tình đời bèo nổi mây trôi
Hận sầu ly biệt sông dài mênh mang
Ba Lăng nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Tác giả cùng Vương Bát viên ngoại là đôi bạn thân thiết. Nay Vương Bát bị đày đi Trường Sa, đôi bên tiễn biêt tại Ba Lăng. Một số tài liệu cho đây là bài của thi sĩ Tiêu Tĩnh 蕭靜 đời Đường với nhan đề là Tam Tương hữu hoài 三湘有懷.

[1] Thành phố nay thuộc tỉnh Hà Nam.
[2] Ba vùng đất ven sông mang tên Tương trong tỉnh Hồ Nam là Tương Đàm, Tương Hương và Tương Âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Ba Lăng dạ biệt Vương Bát viên ngoại