02/07/2022 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 6
秋晚靈雲寺鍾樓閒望其六

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 11/10/2011 21:03

 

Nguyên tác

眠底風光足療饞,
溪聲山色戀經衫。
霜吹倦葉猜驚鳥,
竹隱征旃認遠帆。
勇決戰餘京見在,
獨雷祠邃墓雲緘。
糞除欲助登臨興,
沙為刪平草未芟。

Phiên âm

Miên để phong quan túc liệu sàm,
Khê thanh sơn sắc luyến kinh sam.
Sương xuy quyện diệp sai kinh điểu,
Trúc ẩn chinh chiên nhận viễn phàm.
Dũng Quyết[1] chiến dư nguyên[2] hiện tại,
Độc Lôi[3] từ thuý mộ vân giam.
Phẩn trừ dục trợ đăng lâm hứng,
Sa vị san bình thảo vị sam.

Dịch nghĩa

Ngủ đẫy giấc dậy tỉnh táo đủ để chữa thói thèm ăn
Suối trong, núi đẹp, ưa vạt áo nhẹ
Sương thổi lá quăn, ngỡ rằng chim cũng sợ
Trúc ẩn thuyền trôi nhận rõ cánh buồm từ xa
Dũng Quyết, cuộc chiến đã lùi xa, mồ mả còn đó
Độc Lôi, từ miếu thâm nghiêm mây chiều che khuất
Gạt bỏ sự ham muốn giúp ta tới chỗ hứng khởi
Bãi cát chưa bằng phẳng bởi cỏ chưa được xén

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Ngủ ngon tỉnh dậy thói tham chừa  
Núi đẹp suối trong áo nhẹ ưa
Sương đọng lá quằn chim én sợ
Trúc se thuyền lướt cánh buồm xa
Chiến tan Dũng Quyết thành trơ đó
Miếu kín Độc Lôi mây phủ mờ
Dục vọng tiêu trừ lòng hứng khởi
Bãi chưa phẳng bởi cỏ còn phơ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An
[1] Núi Dũng Quyết ở phường Trung Đô (Vinh), nơi xưa Nguyễn Xí tiêu diệt quân Minh xâm lược.
[2] Chữ này đọc là “nguyên” với nghĩa bãi tha ma (vùi xác giặc Minh), chứ không phải là kinh đô, vì Phượng Hoàng Trung Đô ở núi Dũng Quyết bên sông Lam do Quang Trung lập mãi đến 1788 mới bắt đầu xây dựng (năm 1781 Bùi Huy Bích đã được triệu về Thăng Long).
[3] Miếu Độc Lôi còn gọi là đền Miệu, thờ thánh vốn là tướng nhà Lý có công đánh Tống diệt Chiêm Thành, nay ở Nam Giang, Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 6