11/06/2023 05:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ly biệt
古離別

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Đồng vào 18/08/2008 01:20

 

Nguyên tác

晴煙漠漠柳毿毿,
不那離情酒半酣。
更把玉鞭雲外指,
斷腸春色在江南。

Phiên âm

Tình yên mạc mạc liễu tam tam,
Bất nả ly tình tửu bán hàm.
Cánh bả ngọc tiên vân ngoại chỉ,
Ðoạn trường xuân sắc tại Giang Nam.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Liễu rũ lơ thơ khói tạnh rơi,
Chưa say còn đắng rượu chia phôi.
Đầu roi lại chỉ đường mây thẳm,
Xuân sắc Giang Nam đứt ruột người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Cổ ly biệt