20/04/2024 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu nhân
送友人

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 18:02

 

Nguyên tác

水國蒹葭夜有霜,
月寒山色共蒼蒼。
誰言千里自今夕,
離夢杳如關塞長。

Phiên âm

Thuỷ quốc kiêm gia[1] dạ hữu sương,
Nguyệt hàn sơn sắc cộng thương thương.
Thuỳ ngôn thiên lý tự kim tịch,
Ly mộng yểu như quan lộ trường.

Dịch nghĩa

Trên mặt nước, cỏ kiêm cỏ gia vương hạt sương đêm
Trăng lạnh hoà với sắc núi màu xanh thăm thẳm
Ai bảo rằng từ đêm nay ta xa nhau ngàn dặm
Giấc mộng biệt ly mờ mịt như con đường dài.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đầm, sương đêm ướt cỏ kiêm, gia,
Sắc núi lạnh, trăng thảy úa già.
Ai bảo từ nay ngàn trùng cách?
Mộng biệt ly mờ mịt dặm xa!
[1] Cỏ kiêm và cỏ gia, vốn là hai loại cỏ nước như cỏ lau. Trong Kinh Thi cũng có một bài Kiêm gia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Tống hữu nhân