04/07/2020 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh chờ em như liễu chờ đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:53

 

Anh chờ em như liễu chờ đào
Em còn mơ tưởng cây cao bóng dài
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh chờ em như liễu chờ đào