19/07/2024 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên núi thăm chùa

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 28/03/2007 08:24

 

Lên chùa ngồi nhặt cỏ may
Đường xa gối mỏi, thõng tay giang hồ
Bỗng dưng ran một tiếng: "vô"
Thì ra bia bọt còn chờ dưới khe.
17-09-2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khoa Điềm » Lên núi thăm chùa