19/01/2021 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn gảy

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 04/07/2009 20:15

 

Đàn gảy đâu sinh túng tính tình,
Sóng dây mà buộc khéo rằng xinh.
Bóng gương tri kỷ soi thiên cổ,
Tiếng trống chung tình gióng ngũ canh.
Mấy dặm non sông chi dám ngại,
Trăm năm vàng đá quyết cho đành.
Trăng già có nhẽ trêu nhau mãi,
Cầm sắt[1] phen này quyết tấp tênh.
(Theo bản Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Tức đàn cầm và đàn sắt thời cổ, thường dùng hoà âm với nhau, văn học cổ thường dùng để chỉ cảnh vợ chồng hoà hợp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đàn gảy