29/06/2022 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ hành
夜行

Tác giả: Ngô Triệu Khiên - 吳兆騫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2019 11:14

 

Nguyên tác

驚沙莽莽颯風飆,
燒赤連天夜氣遥。
雪嶺三更人尚獵,
冰河四月凍初消。
客同屬國思傳雁,
地是陰山學射雕。
忽憶吳趨歌吹地,
楊花樓閣玉驄驕。

Phiên âm

Kinh sa mãng mãng táp phong tiêu,
Thiêu xích liên thiên dạ khí diêu (dao).
Tuyết lĩnh tam canh nhân thượng lạp,
Băng hà tứ nguyệt đống sơ tiêu.
Khách đồng thuộc quốc[1] tư truyền nhạn[2],
Địa thi Âm Sơn[3] học xạ điêu[4].
Hốt ức Ngô xu[5] ca xuý địa,
Dương hoa lâu các ngọc thông kiêu.

Dịch nghĩa

Cát bay mù mịt trong gió xoáy
Cháy đồng hoang liền chân trời
Canh ba trên núi tuyết người vẫn đi săn
Tháng tư, giá sông băng vừa tan
Thân khách như Thuộc Quốc nghĩ đến truyền tin nhạn
Đất này là Âm Sơn học bắn điêu
Bỗng nhớ Ngô xu là đất đàn ca
Hoa dương, lầu gác, ngựa ngọc thông kiêu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cát đầy trời kinh người gió xoáy
Cháy đồng hoang liền với trời xa
Người săn núi tuyết canh ba
Tháng tư hết giá băng hà vừa tan
Khách Thuộc Quốc tính toan thư nhạn
Đất Âm Sơn học bắn điêu nhiều
Nhớ Ngô xu đất đàn tiêu
Ngọc thông cưỡi dạo gác lầu hoa dương
[1] Chỉ Tô Vũ đời Tây Hán, đi sứ Hung nô bị giữ lại 19 năm, sau khi về Hán làm điển thuộc quốc.
[2] Triều đình Hán, để đòi Tô Vũ, bịa ra với sứ Hung Nô là bắn được một con nhạn ở uyển Thượng Lâm, chân nhạn có mang thư Tô Vũ.
[3] Ở giữa cao nguyên Nội Mông, đây chỉ chung miền biên tái.
[4] Tác giả cảm thán cho cuộc sống đi thú, trước đây chưa từng học cưỡi ngựa bắn tên.
[5] Một điệu dân ca cổ ở Giang Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Triệu Khiên » Dạ hành