27/11/2021 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nhị nguyệt thập tứ nhật dạ vi tuyết minh nhật tảo vãng Nam khê tiểu chước chí vãn
十二月十四日夜微雪明日早往南溪小酌至晚

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 03:58

 

Nguyên tác

南溪得雪真無價,
走馬來看及未消。
獨自披榛尋履跡,
最先犯曉過朱橋。
誰憐破屋眠無處,
坐覺村飢語不囂。
惟有暮鴉知客意,
驚飛千片落寒條。

Phiên âm

Nam khê đắc tuyết chân vô giá,
Tẩu mã lai khan cập vị tiêu.
Độc tự phi trăn tầm lý tích,
Tối tiên phạm hiểu quá chu kiều.
Thuỳ liên phá ốc miên vô xứ,
Toạ giác thôn cơ ngữ bất hiêu.
Duy hữu mộ nha tri khách ý,
Kinh phi thiên phiến lạc hàn điều.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nam khê được tuyết rơi, vô giá
Chạy ngựa qua xem thấy vẫn còn
Vạch bụi một mình tìm dấu tích
Đã từ sáng sớm quá cầu son
Ai thương nhà phá không nơi ngủ
Chẳng lời huyên náo đói hoang thôn
Chỉ có quạ chiều thông ý khách
Vùng bay ngàn lá rụng cành non

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Thập nhị nguyệt thập tứ nhật dạ vi tuyết minh nhật tảo vãng Nam khê tiểu chước chí vãn