28/09/2022 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức đệ
憶弟

Tác giả: Tăng Quốc Phiên - 曾國藩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 10:17

 

Nguyên tác

無端繞室思茫茫,
明月當天萬瓦霜。
可惜良宵空兀坐,
遥憐諸弟在何方。
紛紛書帙誰能展,
艷艷燈花有底忙。
出戶獨吟聊妄想,
孤雲斷處是家鄉。

Phiên âm

Vô đoan nhiễu thất tứ mang mang,
Minh nguyệt đương thiên vạn ngoã sương[1].
Khả tích lương tiêu không ngột toạ,
Dao liên chư đệ tại hà phương.
Phân phân thư trật thuỳ năng triển,
Diễm diễm đăng hoa hữu để mang.
Xuất hộ độc ngâm liêu vọng tưởng,
Cô vân đoạn xứ thị gia hương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cớ sao đầu óc mơ hồ,
Trăng vàng xưa phủ mái cao sương đầy.
Đêm thanh tiếc cứ ngồi ngây,
Các em thương đã lạc bầy phương xa.
Bồi hồi thư mở chẳng ra,
Hoa đèn sáp nóng lệ sa chân đèn.
Xuất môn độc nhớ các em,
Cõi xa mây lấp phải tên quê nhà.
Tăng Quốc Phiên là anh trai trưởng trong gia đình (chỉ dưới một bà chị), có 3 em gái, 4 em trai, nhiệm vụ dẫn dắt các em trong việc học hành, xử thế. Nhưng đang ở xa nên nhớ các em nhiều và rất hối tiếc vì không làm tròn nhiệm vụ anh cả thay mặt cha mẹ dạy dỗ các em.

[1] Sương phủ mái nhà, chỉ cảnh cô độc ngồi một mình khi trời đã vào mùa lạnh, sương tuyết phủ đầy bên ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Quốc Phiên » Ức đệ