21/05/2024 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 11
蘭其十一

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:08

 

Nguyên tác

風雪淋漓楚澤間,
冰姿玉貌孰能干。
憑誰為報月中姊,
仙種同稱入廣寒。

Phiên âm

Phong tuyết lâm ly Sở trạch gian,
Băng tư ngọc mạo thục năng can.
Bằng thuỳ vị báo nguyệt trung tỉ,
Tiên chủng đồng xưng nhập Quảng Hàn.

Dịch nghĩa

Gió tuyết tơi bời trên chằm nước Sở,
Thể chất như băng, hình dung tựa ngọc, ai mà tìm được.
Biết nhờ ai nhắn cùng bà chị trong trăng,
Rằng đây là giống tiên, hãy cho vào cung Quảng Hàn!

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ Sở tơi bời gió tuyết bay
Vẻ băng dáng ngọc khó tìm thay
Hằng Nga biết cậy nhờ ai nhắn
Của báu cung Hàn hãy chọn ngay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 11