27/01/2022 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để dành

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/08/2008 11:57

 

Giắt lưng biếc lẻ để dành
Mai rồi cách trở dữ lành cậy ai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Để dành