19/01/2022 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia động từ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2008 00:44

 

Một thoáng trăng tròn thu khuyết nửa
Tình người chia thì quá khứ dở dang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chia động từ