23/05/2024 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vật bất năng dung
物不能容

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 22:42

 

Nguyên tác

躶國欣然便脫衣,
禮非亡也俗隨宜。
金穿禿嫗為懸杙,
明鏡盲人作蓋卮。
玉操入琴牛不聽,
花粧瓔珞象何知。
吁嗟一曲玄中妙,
合把黃金鑄子期。

Phiên âm

Khoả quốc hân nhiên tiện thoát y,
Lễ phi vô dã, tục tuỳ nghi.
Kim xuyên thốc ẩu vi huyền dặc,
Minh kính manh nhân tác cái chi.
Ngọc tháo nhập cầm ngưu bất thính,
Hoa trang anh lạc tượng hà tri.
Hu ta nhất khúc huyền trung diệu,
Hợp bả hoàng kim chú Tử Kỳ.

Dịch nghĩa

Đến xứ cởi trần cứ vui vẻ mà bỏ áo,
Không phải là quên lễ, chỉ tuỳ theo thói tục mà thôi.
Chiếc thoa vàng đối với bà già đầu hói chỉ là chiếc móc để treo,
Tấm gương sáng đối với người mù chỉ là cái nắp đậy chén.
Dẫu tiếng ngọc nhập vào đàn cầm thì trâu cũng chẳng thèm nghe,
Bông hoa có trang sức thêm chuỗi ngọc thì voi cũng không biết đến.
Hỡi ôi, một khúc huyền trong diệu,
Nên đem vàng mà đúc Tử Kỳ.

Bản dịch của Trúc Thiên

Vào xứ mình trần bỏ áo đi,
Phải đâu quên lễ, chỉ tuỳ nghi.
Trâm vàng, mụ hói treo làm móc,
Gương sáng, anh mù lấy úp ly.
Hoa giắt minh châu, voi chẳng biết,
Đàn gieo tiếng ngọc, trâu nghe chi!
Hỡi ôi! Một khúc huyền trong diệu,
Dồn hết vàng kia đúc Tử Kỳ.
Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Vật bất năng dung