23/09/2020 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:30

 

Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng,
Bây giờ năm con bảy cái, ra đàng gặp nhau.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng