05/12/2022 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu tác
偶作

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2012 22:13

 

Nguyên tác

胡迭而微日月諸,
非官此地曷能居。
使令任意群儀僕,
出入從權一小廬。
尸位那堪亭主訕,
無才沒奈友人疏。
此來豈是無無故,
情敘憑誰一逮於。

Phiên âm

Hồ điệt nhi vi nhật nguyệt chư,
Phi quan thử địa hạt năng cư.
Sử linh nhậm ý quần nghi bộc,
Xuất nhập tòng quyền nhất tiểu lư.
Thi vị na kham đình chủ[1] sán,
Vô tài một nại hữu nhân sơ.
Thử lai khởi thị vô vô cố,
Tình tự bằng thuỳ nhất đệ ư.

Dịch nghĩa

Lần lữa ngày qua lại tháng qua
Chẳng làm quan thì ở chi đất này?
Sai bảo tuỳ ý bọn đầy tớ ngu dại
Ra vào tự do trong ngôi nhà lá nhỏ
Chức quan sao xứng với chức đình chủ
Bất tài đành chịu cảnh bạn hữu thưa thớt
Chuyến này đến đâu phải vô cớ?
Chuyện trò biết tìm đến với ai?

Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Lần lữa ngày qua lại tháng qua
Không quan lưu luyến mãi chi mà
Phó sai mặc kệ đàn nô bộc
Xuất nhập tuỳ cho lũ tiểu gia
Vụng dại xứng đâu tài chủ tể
Kém tài nên để bạn bè xa
Chuyến này đâu phải là vô cớ
Trò chuyện nào ai giúp được ta
Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997
[1] Chức quan nhỏ ở địa phương, đứng đầu trạm bưu dịch. Vua Cao tổ nhà Hán là Lưu Bang trước khi lấy được thiên hạ, từng giữ chức Đình trưởng ở đất Bái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Ngẫu tác