11/08/2020 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo tứ thân là áo của tôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:22

 

Áo tứ thân là áo của tôi,
Sao chàng lại để cho người giằng co.
Chả tin tôi đáp xuống đò,
Lánh người Lưu Thuỷ, gặp đồ Sở Khanh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo tứ thân là áo của tôi