03/10/2022 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 03
復愁其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:37

 

Nguyên tác

萬國尚戎馬,
故園今若何。
昔歸相識少,
早已戰場多。

Phiên âm

Vạn quốc thượng nhung mã[1],
Cố viên[2] kim nhược hà.
Tích quy[3] tương thức thiểu,
Tảo dĩ chiến trường đa.

Dịch nghĩa

Muôn nước vẫn còn lo việc quân
Vườn cũ nay ra sao rồi?
Trước kia trở về, người quen ít ỏi
Nay đã sớm có lắm cảnh sa trường

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Muôn nước ham chinh chiến
Vườn quê biết thế nào ?
Xưa về thưa bạn hữu
Nay sớm rộn binh đao
(Năm 767)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Nhà Đường lúc này đang bị nạn Thổ Phồn lấn cướp Mân Châu và Linh Châu. Kinh đô phải giới nghiêm.
[2] Chỉ chỗ ở cũ của Đỗ Phủ ở Lạc Dương.
[3] Năm 758, Đỗ Phủ từ Hoa Châu về Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 03