09/12/2022 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đìu hiu

Tác giả: Đỗ Huy Nhiệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2014 09:23

 

Cơn gió đìu hiu lướt mặt hồ
Thổi rơi xuống nước chiếc hoa khô
Giật mình, làn nước cau mày giận
Tan cả vừng trăng toả lững lờ
Đăng trên Hà Nội báo.

Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Huy Nhiệm » Đìu hiu