20/06/2024 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Tử cương
華子崗

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:57

 

Nguyên tác

落日松風起,
還家草露晞。
雲光侵履跡,
山翠拂人衣。

Phiên âm

Lạc nhật tùng phong khởi,
Hoàn gia thảo lộ hy.
Vân quang xâm lý tích,
Sơn thuý phất nhân y.

Dịch nghĩa

Trời đã về chiều, gió thổi trên ngọn thông,
Trở về nhà trên con đường cỏ sương móc đã khô ráo.
Nắng chiều xuyên mây chiếu vào dấu dày,
Lá cây rừng phất nhẹ vào quần áo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời về chiều ngọn thông gió thổi
Trở về nhà trên lối cỏ khô
Dấu dày nắng chiếu mơ hồ
Cây rừng phất nhẹ lá vô áo quần
Hoa Tử cương là một thắng cảnh của đất Võng Xuyên, thuộc huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Hoa Tử cương