04/10/2022 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách An Nam kiến Tiến phụng sứ hồi khẩu chiếm
客安南見進奉使回口占

Tác giả: Tăng Uyên Tử - 曾淵子

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2018 00:46

 

Nguyên tác

安南莫道是天涯,
歲歲人從薊北回。
江北江南親故滿,
三年不寄一書來。

Phiên âm

An Nam mạc đạo thị thiên nhai,
Tuế tuế nhân tòng Kế Bắc hồi.
Giang Bắc, Giang Nam thân cố mãn,
Tam niên bất ký nhất thư lai.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

An Nam ai bảo xa xăm,
Kế Châu có kẻ hằng năm đi về.
Giang Nam, Giang Bắc bạn bè,
Ba năm thư tín, chẳng hề gửi thăm.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Uyên Tử » Khách An Nam kiến Tiến phụng sứ hồi khẩu chiếm