27/05/2022 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái thư oán
彩書怨

Tác giả: Thượng Quan Chiêu Dung - 上官昭容

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 17:46

 

Nguyên tác

葉下洞庭初,
思君萬里餘。
露濃香被冷,
月落錦屏虛。
欲奏江南曲,
貪封薊北書。
書中無別意,
惟悵久離居。

Phiên âm

Diệp hạ Động Đình sơ,
Tư quân vạn lý dư.
Lộ nùng hương bị lãnh,
Nguyệt lạc cẩm bình hư.
Dục tấu Giang Nam khúc,
Tham phong Kế Bắc thư.
Thư trung vô biệt ý,
Duy trướng cửu ly cư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá cây rụng xuống Động Đình
Nhớ chàng ngoài chốn muôn nghìn dặm xa
Chăn hương lạnh bởi sương sa
Bình phong trống để trăng tà chênh vênh
Giang Nam khúc nhớ trổi lên
Thư chàng Kế Bắc ngày đêm mong chờ
Trong thư biệt ý vô bờ
Sống xa nhau mãi, bao giờ gần nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Quan Chiêu Dung » Thái thư oán