01/10/2022 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị đạo
示道

Tác giả: Phan Trường Nguyên - 潘長元

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2008 08:47

 

Nguyên tác

在光在塵,
常離光塵。
心腑澄澈,
與物無親。
體於自然,
應物無垠。
宗匠二儀,
陶冶人倫。
亭毒萬物,
與物為春。
作舞鐵女,
打鼓木人。

Phiên âm

Tại quang tại trần,
Thường ly quang trần.
Tâm phủ trừng triệt,
Dữ vật vô thân.
Thể ư tự nhiên,
Ứng vật vô ngân.
Tông tượng nhị nghi,
Đào dã nhân luân.
Đình độc vạn vật,
Dữ vật vi xuân.
Tác vũ thiết nữ,
Đả cổ mộc nhân!

Dịch nghĩa

Ở trong ánh sáng, ở trong hạt bụi,
Nhưng lại không phải là ánh sáng, cũng không phải hạt bụi.
Phủ tạng thì trong suốt,
Không thân với vật nào cả.
Là bản thể của giới tự nhiên,
Ứng nghiệm vào tất cả các vật, không trừ vật nào.
Là ông thợ kéo, sáng tạo ra trời đất,
Nhào nặn nhân luân.
Sinh ra vạn vật,
Và trường tồn với vạn vật.
[Như] cô vũ nữ bằng sắt nhảy múa,
[Và như] thằng người gỗ đánh trống.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Gửi mình trong ánh sáng,
Gửi mình trong bụi trần.
Mà thân không nhuốm bụi,
Mà ánh dương chẳng gần.
Tâm can thường trong suốt,
Vạn vật chẳng riêng thân.
Với tự nhiên là thể,
Ứng vật diệu vô ngần.
Thợ khéo tạo trời đất,
Nhào nặn cả nhân luân.
Sinh thành nên tạo vật,
Cùng tạo vật trường xuân.
Khác nào cô gái sắt,
Uyển chuyển nhịp tay chân.
Khác nào chàng người gỗ,
Đánh trống vang xa gần.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trường Nguyên » Thị đạo