01/10/2022 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân)
浣溪沙(一向年光有限身)

Tác giả: Án Thù - 晏殊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 02:16

 

Nguyên tác

一向年光有限身,
等閒離別易銷魂。
酒筵歌席莫辭頻。

滿目山河空念遠,
落花風雨更傷春。
不如憐取眼前人。

Phiên âm

Nhất hướng niên quang hữu hạn thân,
Đẳng nhàn ly biệt dị tiêu hồn.
Tửu diên ca tịch mạc từ tần.

Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Lạc hoa phong vũ cánh thương xuân.
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một thoáng năm đi tuổi một lần
Thói thường ly biệt chết trong hồn
Tiệc rượu vui đi vì ít có

Non sông phóng mắt cõi mênh mông
Mưa gió tội xuân hoa tàn rụng
Chi bằng họp mặt với nhau luôn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Thù » Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân)