19/08/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kích cổ 2
擊鼓 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:22

 

Nguyên tác

從孫子仲,
平陳與宋。
不我以歸,
憂心有忡。

Phiên âm

Tùng Tôn Tử Trọng.
Bình Trần dữ Tống.
Bất ngã dĩ quy
Ưu tâm hữu sung.

Dịch nghĩa

Đi theo quân sư Tôn Tử Trọng để đánh giặc,
Kết hoà với nước Trần, nước Tống.
Sẽ chẳng cùng ta mà trở về (đều chết trận).
(Nghĩ đến việc tử thương) Lòng rười rượi có điều buồn rầu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Theo Tử Trọng đại binh hùng dũng,
Đã hợp cùng Trần Tống giao hoà.
Trở về e chẳng cùng ta,
Đau sầu rười rượi xót xa nỗi lòng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tôn Tử Trọng: quân sư lúc ấy họ Tôn, tự là Tử Trọng.
bình: hoà, giao hảo với hai nước Trần và Tống. Thuyết xưa cho rằng theo sách Xuân Thu vào thời Lỗ Ẩn Công năm thứ 4, lúc Châu Hu tự lập làm vua, việc nước Tống, nước Vệ, nước Trần, nước Thái đánh nước Trịnh thì e có lẽ là đúng.
dĩ: cùng với.
bất ngã dĩ quy: không cùng với ta mà trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Kích cổ 2