25/05/2024 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phan Mạnh Dương “Xuân nhật tuyết” hồi văn tuyệt cú kỳ 1
和潘孟陽春日雪回文絕句其一

Tác giả: Trương Tiến - 張荐

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2014 15:42

 

Nguyên tác

遲遲日氣曖,
漫漫雪天春。
知君欲醉飲,
思見此交親。

Phiên âm

Trì trì nhật khí ái,
Mạn mạn tuyết thiên xuân.
Tri quân dục tuý ẩm,
Tư kiến thử giao thân.

Dịch nghĩa

Nắng mờ tối từ từ,
Ngày xuân tuyết rơi tràn ngập.
Biết ông muốn uống say,
Nghĩ gặp để làm quen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng từ từ mờ tối,
Trời tràn ngập tuyết xuân.
Biết ông muốn say uống,
Nghĩ gặp để kết thân.
Phan Mạnh Dương làm tới Binh bộ thượng thư, nhưng thơ để lại chỉ có một bài duy nhất với tựa đề là Xuân nhật tuyết dĩ hồi văn tuyệt cú trình Trương Tiến, Quyền Đức Dư. Hồi văn tuyệt cú là một thể thơ ngũ ngôn gồm hai bài tuyệt cú, bài sau dùng lại các chữ trong bài trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiến » Hoạ Phan Mạnh Dương “Xuân nhật tuyết” hồi văn tuyệt cú kỳ 1