03/12/2021 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Đường lại thính viên
石塘瀨聽猿

Tác giả: Thẩm Ước - 沈約

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2008 03:01

 

Nguyên tác

噭噭夜猿鳴,
溶溶晨霧合。
不知聲遠近,
惟見山重沓。
既歡東嶺唱,
復佇西岩答。

Phiên âm

Khiếu khiếu dạ viên minh,
Dung dung thần vụ hợp.
Bất tri thanh viễn cận,
Duy kiến sơn trùng đạp.
Ký hoan đông lĩnh xướng,
Phục trữ tây nham đáp.

Bản dịch của Trương Chính

Rầu rĩ vượn đêm hót
Lóng lánh móc mai đông
Nào biết tiếng gần xa
Chỉ thấy non trùng trùng
Đỉnh Đông vui đã gọi
Sườn Tây đáp vẫn mong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Ước » Thạch Đường lại thính viên