29/05/2022 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lau

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:00

 

Ba lô vai xốc bóng chiều nghiêng
Thôn xóm chưa lên kịp ánh đèn
Chân động lòng sâu sông tuổi nhỏ
Hai bờ lau bạc sáng bừng lên
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Lau